R.A.P.

   а р х и т е к т у р н о   и   и н ж е н е р н о   п р о е к т и р а н е

за нас дейности контакти връзки

 

жилищни сгради

  • Еднофамилни къщи, с. Търнава                    снимки   1   2   3   4

  • Сглобяема дървена къща, РЗП 50 кв.м       снимки   1   2   3   4

  • Сглобяема дървена къща, РЗП 31 кв.м       снимки   1   2   3   4

  • Модулна сглобяема дървена къща

                                                            вариант 1   снимки   1   2   3   4

                                                            вариант 2   снимки   1   2   3   4

                                                            вариант 3   снимки   1   2   3   4

                                                            вариант 4   снимки   1   2   3   4

ß