R.A.P.

   а р х и т е к т у р н о   и   и н ж е н е р н о   п р о е к т и р а н е

за нас дейности контакти връзки

Фирма "Ар Ей Пи" ЕООД извършва комплексно проектиране на обществени, промишлени и жилищни сгради, изготвя градоустройствени и урбанистични проекти, интериорни проекти, 3D модели и визуализации.

Услугите, които предлагаме на нашите клиенти, започват от проучване на инвеститорския интерес, преминават през консултации при определяне на основните параметри на проекта и предлагане на вариантни решения до проследяване на строителния процес и упражняване на авторски надзор.

Наша цел е да предложим на всеки клиент функционални, икономически обосновани и естетически атрактивни решения.
 

Фирма "Ар Ей Пи" ЕООД е сертифицирана по:

►  БДС EN ISO 9001:2008 

►  БДС EN ISO 14001:2004